Trang chủ Thùng trộn sơn

Thùng trộn sơn

Thùng trộn sơn Prona

Vận hành Model Dung tịch Áp suất Kích thước Trọng lượg
L Mpa(kgf/cm2) fmmxmm kg
Tiết kiểm RT-2E 2 0.3(3) 129.5×199 1.52
RC-2E 2 129.5×199 1.52
Manual RT-5M 5 0.3(3) 180×204 6.5
Tự đôngj RT-5A 5 180×204 7
Tự đọng(stainless) RT-5AS 5 180×204 7.7
Tiết kiệm RT-5E 5 180×204 6
Tiết kiệm (stainless) RT-5ES 5 180×204 6.7
Manual RT-10M 10 0.3(3) 248×185 16
RT-20M 20 292×365 21.2
RT-40M 40 0.3(3) 350×395 28.3
RT-60M 60 350×548 33.8
Tự dộng RT-10A 10 0.3(3) 248×185 17.7
RT-20A 20 292×365 22.9
RT-40A 40 0.3(3) 350×395 30
RT-60A 60 350×548 35.4
Tự động RT-10AS 10 0.3(3) 248×185 17.7
RT-20AS 20 0.3(3) 292×365 22.9
RT-40AS 40 350×395 30
Tự động RT-10AFG 10 0.3(3) 248×185 18.3
RT-20AFG 20 0.3(3) 292×365 23.7
RT-40AFG 40 350×395 31.3
Tự động RT-10E 10 0.3(3) 248×185 15.9
RT-20E 20 292×365 21.1
RT-40E 40 0.3(3) 350×395 28.3
RT-60E 60 350×548 33.8
Tiết kiệm RT-20EFG 20 0.3(3) 292×365 21.7
RT-40EFG 40 0.3(3) 350×395 31.3
RT-60EFG 60 350×548 35.4

Hiển thị một kết quả duy nhất